De nordiske hunderasene

Hunderaser er som mennesker, de er forskjellige fra land til land. Alle kommer de fra ulven, og derfra har hunderasene utviklet seg i alle mulige varianter. Det er derfor naturlig å tenke at Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland også har sin egne raser. Og uten tvil er det ting som tyder på at de ulike nordiske rasene har blitt avlet opp her med forskjellige formål og hensyn. Noen til hjelp i arbeid og sanking, andre som rene vakthunder og selskapshunder.

[IMAGE=coD3FadiK0gP.jpg]

Her skal vi se på en liten oversikt over hunderaser fra Norge og våre nordiske naboer.

[IMAGE=dyeSzjdJeEUl.jpg]

Danmark

[IMAGE=c0TvzKdRko6W.jpg]

Man skulle tro at Grand Danois var selvskrevet dansk, men det er den ikke. Det er heller hunderaser som Broholmer og Danske Spets som anses som danske. Disse er velkjente vakthunder og spisshunder. Den dansk-svenske gårdshunden er også avlet opp her, som en hund med mange oppgaver på gården. Den er av rasen pinscher.

Sverige

Når man kommer til Sverige, er det mange ulike raser, ofte jakthunder. Om man skaffer seg nye Adidas sko, er disse gode treningskamerater. De svenske samene og jakt-folkene var avhengige av jakthunder til å spore, samle og felle byttene. Den mest kjente er Jämthund, men også lapphund, Vestgøtaspets, Drever og Støver er anerkjente svenske hunderaser.

Norge

I Norge har vi en rekke hunderaser, og mange av dem har som i mange andre land blitt avlet opp for å spore, gjete og sanke. Varangerhunden blir omtalt som en stamfar for en hel rekke hunder i dag, en hund som fins spor av mange tusen år tilbake. Den norske buhunden, elghunden og lundehunden er alle norske i den forstand vi snakker om her. Greyster er en hunderase som brukes i hundesledeløp.

Finland

Finske hunderaser har forfedre fra Sibir, men også helt ned til Afrika skal vi tro forskerne. Det er et utvalg finske jakthunder. Det er naturlig å tro at den ofte ble brukt i reindriften. Finsk spets, bjørnehund og lapsk vallhund er alle fra “de tusen sjøers land”. Tamaskan er det også mange som mener er finsk, men det har den ikke fått anerkjennelse for.

Island

Utrolig nok har hunden også kommet seg til Island, men det er nok menneskene som har brakt den dit. Om påvirkningen kommer fra Norge eller England er usikkert, men den islandske fårehunden lever i beste velgående den dag i dag. Foruten hund har Island også egne hesteraser. Islandsk fårehund anses som en landsrase uten så mye annen påvirkning enn miljøet den lever i.

Det fins også andre hunderaser fra de nordiske landene, slik som på Grønland og Færøyene. Det som kjennetegner hundene fra Norden, er at de har vært brukshunder i et hardt nordisk miljø. De er trofaste, arbeidsvillige og alltid ved vår side.